Dell Latitude 7280 NEW SEAL

22,900,000.00

  • CPU: Intel Core™ i5-7300U 2.6GHz
  • Ram/Rom: 256GB SSD 8GB
  • Màn Hình: 12.5″ HD (1366×768)
  • HĐH: Windows 10 Pro (Bản quyền)
  • Màu Sắc: BLACK
  • Bảo Hành 36 tháng
Hỗ trợ
Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Football Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys Wholesale NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale MLB Jerseys Cheap College Jerseys Cheap NCAA Jerseys Wholesale College Jerseys Wholesale NCAA Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Soccer Jerseys
dell-latitude-7280-new-seal-vitc-shop
.